Fıtık

Fıtık nedir? Nasıl oluşur?

Fıtık nekasik_fitigidir?

Fıtık toplumun yüzde 2-4’ünde görülen bir hastalıktır. İş ve güçten kayıp, yaşam kalitesinin düşmesi, bazen de hayati tehlikeyle seyreder. Hafife almamak gerekir.

Fıtık, bir iç organın, normalde içinde bulunduğu beden bölgesindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkmasıdır.

Fıtık nasıl oluşur?

Fıtığın oluş mekanizmasında doğuştan veya sonradan oluşan faktörler etkendir. Tıbbın olanakları o kadar ilerlemiştir ki, tıbbi gereklilik varsa anne karnında bile fıtık ameliyatı yapılabileceği bildirilir.

Fıtık oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir?

Erişkin fıtıklarının oluşum mekanizmasında doğumsal faktörler daha az olmakla birlikte etkilidir. Ancak kilo alma, kabızlık, sürekli öksürük, ağır kaldırma ve karın kaslarını zorlayıcı her hareket bu yaşlarda daha etkindir.

Fıtık çeşitleri nelerdir?

En sık kasık fıtıkları olmak üzere daha az sıklıkta göbek fıtığı, epigastrik (karın orta hat) bölge fıtığı veya çok nadir görülen yan ve arka karın duvarı fıtıkları olabilir.

Ayrıca iç organ fıtıklaşmaları da görülür (örn. mide) ve tanı konmadan önce midede yanma, ekşime veya göğüs ağrısı gibi çok değişik bulgular verir.

Ne gibi belirtilerle ortaya çıkar?

Karın duvarı fıtıklarında ortak yakınmalar ağrı ve şişliktir.

İç organların sıkışması halinde bulantı, kusma ve ağrıda çok şiddetli artış şeklinde kendini belli eder.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Fıtıkların tedavisi cerrahidir. Karın duvarındaki açıklığın tamiri için hastanın kendi dokusu veya hariçten yama koyma yöntemi kullanılır. Açık veya kapalı (laparoskopik) yöntemle ameliyat yapılır.

Tedavinin esas amacı acil durumlarda zamanlamayı iyi ayarlayıp, uygulanacak doğru tekniği seçebilmek ve bu sayede hastayı en kısa sürede normal yaşantısına döndürmektir.